News


Apollo Group 170 years experience

The core business of the Apollo Group is the design, manufacturing, sales and installation of components as well as complete integral solutions for mechanical handling and transport installations for the bulk and the packed goods industry.

APOLLO GROUP B.V. uit Coevorden in finale Koning Willem I Prijs categorie MKB / APOLLO GROUP B.V. from Coevorden in final King Willem I Prize in category SME

Tuesday, April 24th, 2018

For English, please scroll down

Drents familiebedrijf in top drie Nederlandse bedrijven

Coevorden, 24 april 2018

APOLLO GROUP B.V. uit Coevorden was al genomineerd, maar vanaf vandaag mogen ze zichzelf trotse finalist voor de Koning Willem I Prijs in de categorie MKB noemen. De Drentse onderneming werd vandaag verrast door Martin van Pernis en Boudewijn Haverslag, bestuursleden van de Koning Willem I Stichting.

Claudia van den Pol (CEO APOLLO GROUP):’’Ik ben zo ontzettend trots dat we tot één van de drie finalisten behoren voor deze prestigieuze prijs.’’

Tijdens een besloten bestuursvergadering bij de Nederlandsche Bank in Amsterdam werd APOLLO GROUP B.V. gekozen tot één van de drie finalisten. Hierbij was ook erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima aanwezig. De uitreiking van de Koning Willem I prijs en de Koning Willem I plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap vindt plaats op 28 mei in Nijmegen. De stad is dit jaar uitgeroepen tot European Green Capital.

Over de Koning Willem I Prijs & Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap
De Koning Willem I Stichting reikt sinds 1958 tweejaarlijks de Koning Willem I Prijs in de categorieën ‘grootbedrijf’ en ‘mkb’ uit en daarnaast de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Ze vormen de ultieme bekroning op goed ondernemerschap. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting. Prof. dr. K.H.W. Knot, president van De Nederlandsche Bank N.V., bekleedt de functie van voorzitter. De onafhankelijke ondernemingsprijzen worden actief gesteund door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer informatie: www.kw1prijs.nl.

Heeft u interesse in een interview met CEO Claudia van den Pol dan verzoeken wij u contact op te nemen met Bettina de Vries, Executive Assistant via +31 (0) 6 10 32 32 04. Voor meer algemene informatie kunt u contact opnemen met Lotte Vink, Communication Manager, via +31 (0) 6 30 29 39 44. 

 

Family business from Drenthe in top three Dutch businesses 

Coevorden, 24 april 2018

APOLLO GROUP B.V. from Coevorden already was nominated, but from today on they can call themselves a proud finalist for the King Willem I prize in the category SME. The company from Drenthe was surprised today by a visit of Martin van Pernis and Boudewijn Haverslag, board members from the King Willem I Foundation. 

Claudia van den Pol (CEO APOLLO GROUP):’’I’m so proud that we are one of the three finalists for this prestigious prize’’.

During a private board meeting at the Nederlandsche Bank in Amsterdam, APOLLO GROUP got elected as one of the three finalists. The Queen of the Netherlands and also honorary chairwomen, Queen Máxima was presents during this meeting. The award ceremony of the King Willem I prize will be held a Dutch tow called Nijmegen on the 28th of May. This year the city has been elected as European Green Capital. 

About the King Willem I Prize
The King Willem I foundation has been awarding the King Willem I Prize since 1958. The foundation awards the prize every two years in the categories ‘large-scale industry’ and ‘SMEs’. It is the ultimate reward for excellent entrepreneurship. Her Majesty Queen Máxima is the honorary chairwomen of the King Willem I foundation. Prof. dr. K.H.W. Knot, president of the Nederlandsche Bank N.V. holds the position of president of the King Willem I foundation. The independent prizes are supported by the Ministry of Economic Affairs & Climate Policy and the Ministry of Infrastructure and Water Management. More information: www.kw1prijs.nl (Dutch). 

Are you interested in an interview with CEO Claudia van den Pol? Please contact Executive Assistant Bettina de Vries via +31 (0) 6 10 32 32 04. For more general information, please contact Communication Manager Lotte Vink via +31 (0) 6 30 29 39 44.